Zajęcia dodatkowe  w roku szkolnym 2020/2021:

  • Zajęcia muzyczno – ruchowe ( środa) – p. Lila
  • Katecheza dla 6- latków ( wtorek) – p. Jola
  • Break- Dance- ( poniedziałek) – p. Klaudia
  • Zajęcia logorytmiczne (wg harmonogramu logopedy ) – p. Kamila
  • Zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne i plastyczne prowadzone przez nauczycieli poszczególnych oddziałów z dziećmi uzdolnionymi