Klauzule i zgody do pobrania w PDF –  klauzule i zgody pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA – NABÓR DO PRZEDSZKOLA  /uczęszczanie dziecka do Przedszkola

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

 dzieci uczęszczających do przedszkola – art. 13 w związku z odbiorem dziecka z placówki

Ogólna klauzula informacyjna