Projekt edukacyjny 2020/21 – do pobrania w pdf – magiczna moc bajek – projekt 2020-21

 
„Magiczna moc bajek czyli Bajkowa podróż do krainy wartości  i dziecięcej wyobraźni” 

Założenia projektu

 1. Cele ogólne:

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu  na  ich  rozwój,  kształcenie,  zdobywanie  wiedzy  i  wychowanie  szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u  dzieci  w  wieku  przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 1. Cele szczegółowe:
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich   jak: prawda, piękno, miłość, dobro,
 • tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy i dochodzenia do kompromisów,   jak  również   do   wspólnego   podejmowania i rozwiązywania   zadań,   problemów   na   zasadzie   kompromisu i poszanowania praw i potrzeb innych,
 • wykorzystanie codziennych   sytuacji do oceny i samooceny zachowań innych, jak i własnych,
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.