Serdeczne  podziękowania za całoroczną współpracę  wszystkim

Rodzicom naszych Wychowanków

Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną nam formę pomocy

 i wsparcie naszych działań,  za życzliwość i uśmiech.

 To dzięki Państwa ofiarności pobyt dzieci w naszej placówce

jest się bardziej atrakcyjny.