Aktualności

Nasza misja

             Misja Przedszkola

 • Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne,
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
 • Promowanie zdrowego trybu życia,
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze,
 • Uczenie szacunku , życzliwości i akceptacji dla siebie i innych

            Wizja Przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,
 • Programy realizowane w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci, nasze działania edukacyjne ukierunkowane są na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, uczymy dzieci samodzielności,
 • Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację,
 • Wdrażamy dzieci do zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu w przedszkolu,
 • Przedszkole za,
 • zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną,
 • Przedszkole rozwija u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność,
 • Przedszkole uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego,
 • Baza , wyposażenie , funkcjonalne pomieszczenia i otoczenie wpływają na wysoki poziom pracy